top of page

Avtalsvilkor

Mala Trafikskola

Är godkänd för F-skatt och vi erbjuder körkortsutbildning samt introduktionsutbildningar och Risk:1an utbildning. Vi tillämpar oss av STR:s policy gällande avbokningsregler/reklamations – och återbetalningspraxis (www.str.se).

Avtalsvillkor på Mala Trafikskola

För att undvika missförstånd vill vi gärna uppmärksamma dig på regler för betalning och avbokningar. Reglerna innebär att du i likhet med alla andra är införstådd med våra villkor på trafikskolan.

”Acceptera avtalsvillkor” Genom att skriva in dig på Mala Trafikskola då du blir kund och användare av våra tjänster och accepterar därmed dessa avtalsvillkor.

”Minderårig” Om du är under 18 år måste du enligt lag ha dina föräldrars eller annan förmyndares samtycke för att gå med på våra avtalsvillkor. Innan inskrivning kan ske måste du kunna uppvisa för trafikutbildning AB ett skriftligt intyg undertecknat från dina vårdnadshavare/förmyndare om samtycket inte kan skaffas på annat godtagbart sätt.

”Personligt konto via Elevcentralen” Ditt konto är personligt. Inloggning och lösenord skall användas av dig, du har själv ansvar för skydda detta. Mala Trafikskola

är inte ansvariga för eventuell skada som uppstått om någon annan utomstående loggar in och använder ditt konto.

Som kund har du tillgång till Elevcentralen och dess tjänster under hela din utbildning. Mala Trafikskola behåller sig rätten att stänga av kontot vid missbruk av tjänsten. ”Dina personuppgifter!” Dessa är de du lämnat till oss och valt att uppge. Dina personuppgifter skyddas av PUL. Vi kommer aldrig föra dina personuppgifter vidare till tredje part. All data hanteras på en säker server som drifts av STR Service AB i Landskrona.

Var noga med att alltid ha informera oss om du byter adress, telefonnummer och e-post för vår kontakt med er.

Betalning

Skolan tillämpar förskottsbetalning. Priserna i ett Startpaket gäller i Ett år från betalningsdatum och berörs då; ej av eventuella prisändringar. Vi tar emot betalningar kontant eller via Swish 1234819637.Rabatter kan ej dras i efterhand. 

”Avbokningsregler” Vid avbokning, annan avbeställning m.m. tillämpas STR:s praxis angående ersättning och återbetalning vid avbeställning m.m. se www.str.se (www.str.se/Global/Reklamationsn%C3%A4mnd/str_praxis_ersattning_aterbetalning.111123.pdf ). Därvid gäller att trafikskolan i enlighet med det som sågs i p. 3 och 4 (i STR:s praxis) har rätt att ta ut en administrationskostnad om tio procent av kursavgiften.

Avbokning lektioner/kurser för Personbil

Startlektion: 1 vardag innan senast kl 13.00

Körlektion/Egen utb.kontroll: 1 vardag innan senast kl 13.00

Teorilektioner,  körprov och kunskapsprov: 2 vardagar innan senast kl 12.00

Intensivkurs: 14 dagar innan bokat datum..

Riskutbildningarna: 7 dagar innan bokat datum.

Introduktionskurs: 7 dagar innan bokat datum.

Sjukdom

Sjukdom skall alltid verifieras med ett sjukintyg eller likvärdigt för att du skall få debiterad lektion/kurs tillgodo vid sen avbokning. Vi förbehåller oss rätten att verifiera intyg som ej är utskrivna av läkare/sjukvårdsinrättningar.

”Alkolåsanvändning” Mala Trafikskolans samtliga fordon är utrustade med alkolås. Kunden måste vid varje körlektion göra ett godkänt utandningsprov. Vid ej godkänt utandningsprov genomförs ej körlektionen, men debiteras kunden.

”Upphovsrätt och nyttjanderätt” Allt material är skyddat av lagen om upphovsrätt.

”Friskrivning från ansvar” Mala Trafikskola åtar inte ansvar för avgifter som kan tillkomma vid påminnelse eller inkassokrav om kunden ej uppgett rätt adress eller uppdaterat oss med rätt uppgifter.

”Ändringar av dessa Avtalsvillkor” Avtalsvillkoren kan komma att ändras under körkortsutbildningen. Då kommer detta att aviseras på elevcentralen. Ett godkännande av avtalsvillkoren via elevcentralen, anses att kunden accepterat avtalet.

”Vid eventuell tvist” Mala Trafikskola kommer göra allt för att du som kund skall bli nöjd. Skulle vi misslyckas med detta skall du som kund i första hand vända dig  till Trafikskolechefen på Mala Trafikskola . I annat fall skall du som kund vända dig till STR:s Reklamationsnämnd (www.str.se) Avtalsvillkor 2012-11-20 ver. 1.0

Annat som gäller på Mala Trafikskola är att om eleven har kört exempelvis 17 / 20 köpta körlektioner, och har tagit körkortet, kommer vi ge tillbaka pengarna för de 3 st körlektionerna som inte använts genom tre månader ifrån inköps datum. Vid retur av artiklar tar vi också 10% administrationsavgift (Rabatt kommer det stå) av summan. Returneras körlektioner av paket räknar vi i Kr som motsvarar 10%. Enklast för återbetalning är om vi får kundens kontonummer så vi kan skicka via internetbanken. Vi vill våra kunders bästa och att alla ska vara nöjda och glada!

PS. När det gäller köp under erbjudande så returnerar vi inga pengar för körlektionerna i paketet, i och med att den satta rabatten ska hjälpa till att motivera eleven att använda upp alla de körlektionerna som är köpta.

När det gäller provbokning så bokar vi bara elever till prov som är godkända på elevcentralens alla teoridelar. Sluttestet ska vara godkänt och sedan ska ju också körningen se bra ut hos eleven. Är en tid redan bokad sedan innan och eleven inte är redo så kommer vi omboka provdatumen både för teori och för körningen.

Om eleven själv bokar provtider utan att ha kontakta Mala Trafikskola om detta, så kommer Mala Trafikskola inte betala tillbaka resterande av ej använda artiklar.

Lektioner som är köpta, gäller i tre månader att använda de i från den dagen betalningen sker. Betalda lektioner som är kvar och inte nyttjades genom den tiden ovan, kan eleven inte kräva återbetalning för eller föra över de till en annan elev.

OBS! 3 månader efter ditt köp så går det inte att returnera/lämna artiklar. Det är enligt Mala Trafikskolans villkor. Så då returneras inga artiklar i pengar men dina artiklar kan du fortsätta användas så länge skolan är i drift.

Utöver om att körskolan kan avgöra om att eleven är redo för att genomför de båda körproverna(kunskapsprov och körprov)med skolans kod, kan elven har rätt att själv bestämma om att boka själv sina prov tider med sin egna kod som de får ifrån Transportstyrelsen eller med hjälp av elevens BankID. Med det är han eller hon inte är beroende av skolans eller körlärarens omdömen. Detta sker utanför Mala Trafikskolans ansvar.

Mala Trafikskola tar inte ansvar för avgifter som kan tillkomma vid påminnelse eller inkassokrav om kunden ej uppgett rätt adress eller uppdaterat oss med rätt uppgifter.

Inskrivningsavtal

Dina personuppgifter

Dessa är de du lämnat till oss och valt att uppge. Mala Trafikskola är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

All behandling av dessa personuppgifter sker utifrån dataskyddsförordningen (GDPR).

Mala Trafikskola behandlar personuppgifter om sina kunder så som namn, personnummer, adress, e-postadress och bilder för fullgörande av utbildningen och för att skicka information till kund för informations- och marknadsföringsändamål.

Mala Trafikskola är skyldiga att en gång per kalenderår, efter skriftlig undertecknad begäran av elev kostnadsfritt lämna besked om vilka personuppgifter som hanteras om eleven. Eleven samtycker till att Mala Trafikskola får kommunicera med eleven via email, sms och telefon så länge denne är inskriven elev hos Mala Trafikskola.

Eleven kan när som helst begära att dylik kommunikation upphör. Genom undertecknat inskrivningsavtal samtycker eleven till att Mala Trafikskola inhämtar och behandlar personuppgifter om eleven och då det är nödvändigt för dessa vidare till Transportstyrelsen och Trafikverket. En elev kan återkalla sitt samtycke till behandling av personuppgifter när som helst.

Eleven är dock medveten om att utbildningen eventuellt inte kan fullgöras om samtycket återkallas. Var noga med att alltid informera oss om du byter adress, telefonnummer och e-post för vår kontakt med er.

bottom of page