top of page

Risktvåan


KRISTINEHEDSBANAN

Riskutbildning del 2:

Hastighet, säkerhet och körning under särskilda förhållanden

OBS! Du behöver inte göra Riskutbildning 1 först, du kan göra Riskutbildningarna i den

ordning som passar dig bäst ...

Syfte och mål

5 § Riskutbildning del 2 ska belysa svårigheterna med körning spå halt underlag som

körning under andra förhållanden. Samt möjligheterna att undvika risker förknippade med

sådan körning.

Utbildningen syftar också till att eleven ska inse hur olycksrisk har samband med

hastighet och väglag, samt hastighetens och skyddsutrustningens betydelse vid

trafikolyckor. Genom att förstå dessa samband förväntas eleven få förståelse för

betydelsen av att anpassa sin hastighet, köra med säkerhetsmarginaler och undvika

risker. Utbildningen syftar dessutom till att ge eleven möjligheter till en realistisk värdering

av sin körförmåga.

Eleven ska ges utrymme för reflektion och diskussion av vad som upplevts under

utbildningen.

När Riskutbildning 2 genomförs, ska eleven vara i slutskedet av förarutbildningen.

Viktigt att ni följer trafikövninsplatsens säkerhetsbestämelser!

Förkunskaper

VIKTIGT - LÄS DETTA!

För att kunna tillgodogöra dig Riskutbildning del 2 bör du vara i slutet av din körkortsutbildning både praktiskt och teoretiskt. Det är viktigt att du kört så mycket bil att du kan manövrera den på ett normalt sätt viket är en förutsättning för att du skall kunna bli godkänd.

Språk

En viktig del av utbildningen är att deltagarna är aktiva och diskuterar sina upplevelser med läraren och med varandra. För att bli godkänd måste varje elev kunna redogöra för sin förståelse och värdera sin körning. Utbildningarna genomförs normalt på svenska.

Tolk

Om du inte kan tala och förstå det svenska språket, måste du meddela oss detta i samband med bokningen. Du behöver även medta en egen tolk som kan ditt språk och Svenska (Undtaget Engelska). Meddela oss om du har tolk så vi kan reservera plats för denna i bilen.

Legitimation

Du måste ha godkänd och giltig svensk legitimation eller pass med dig. Läs mer här om godtagbara legitimationer. https://www.trafikverket.se/korkort/ovrigt/krav-pa- identitetshandling/

Mer information: http://www.halkbanan.com/

Du bokar din Halka vid slutet av utbildning på Mala Trafikskola. Redogör med din lärare.

4 eleverna tillsammans med Trafikläraren kör till Kristinehedsbanan, Trafikövningsplats i Halmstad. Utbildningen tar ca 4 timmar.

Avbokning måste ske 7 dagar innan bestämt datum.


S video här

https://www.kristinehedsbanan.com/

bottom of page